If The Water Still Flows 1999

Installation view (detail)
Mixed media on 100 m2 puzzles
Performance with citizens from Willebroek and Boom at the opening of exhibition “Overbruggen” in Boom, Belgium

Exhibition “Overbruggen” in Boom, Belgium 24.04 - 27.06.1999 (Catalogue)

Photo: Niels Donckers, Jiang JiashengShanglie Zhou tenslotte tracht in haar projecten alternatieve tentoonstellings-modellen te ontwerpen. Zo exposeerde zij reeds in een Delhaize-warenhuis en in een publiek zwembad. Telkens betrekt zij het publiek daadwerkelijk bij haar installaties en performances. Voor het stadsplein van Boom ontwierp zij een monumentale puzzle van 100 vierkante meter waarvan de 328 stukken door de inwoners van de gemeente samengevoegd dienen te worden tot een sluitend geheel. Aspecten als communicatie en samenwerking, maar ook de persoonlijke inbreng (de mensen werden uitgenodig hun puzzlestuk te voorzien van  een opschrift of een boodschap) staan in dit project centraal.

Johan Pas